Dị vật hậu môn

Dị vật hậu môn là gì?

Dị vật hậu môn là hiện tượng người bệnh cảm thấy như có vật lạ ở trong ống hậu môn hoặc thò ra ngoài gây cảm giác khó chịu, vướng víu, cản trở đại tiện.…

Lượt xem: 1915 Chi tiết

Dị vật hậu môn là hiện tượng người bệnh cảm thấy như có vật lạ ở trong ống hậu môn hoặc thò ra ngoài gây cảm giác khó chịu, vướng víu, cản trở đại tiện.…

Lượt xem: 1915 Chi tiết