Bệnh trĩ là gì?

Nguyên nhân gây bệnh trĩ

Phân loại bệnh trĩ

Không nên ngồi một chỗ kéo dài

Các nghiên cứu khoa học cho thấy, việc ngồi một chỗ kéo dài làm cho bệnh trĩ có nguy cơ gia tăng vì vậy bạn nên vận động sau khoảng 40-50 phút ngồi một chỗ.

Với kỹ thuật xâm lấn tối thiểu HCPT và PPH hiện đại - Phòng khám Thái Hà tự tin là địa chỉ tin cậy cho bạn

Đặc điểm chung của hai phương pháp